Wojciech Oczkowski

Prowadzący własną działalność specjalista do spraw trudnych, zawodowo rozwiązuje problemy związane z projektowaniem architektury systemów, integracją, wydajnością i jakością kodu. Znajduje obsesyjną wręcz przyjemność w wynajdowaniu sensu w cudzym kodzie. Prywatnie rozwiązuje problemy związane z wychowaniem 2 dzieciaków i znajdowaniem czasu na żeglowanie i czytanie literatury fantastycznej.

Lectures

In Polish Testowanie wydajności kodu za pomocą narzędzia JMH

W prezentacji pokażę jak wykorzystać narzędzie JMH do budowy microbenchmarków testujących wydajność zadanych kawałków kodu. Nabyte umiejętności pozwolą słuchaczom sprawdzić wydajność wybranych fragmentów kodu bez niebezpieczeństwa popełnienia, typowych dla tego typu testowania, błędów związanych z np. wygrzewaniem maszyny wirtualnej czy działalnością garbage collectora.

img-responsive

You like this speaker?
Share with others!