Testowanie wydajności kodu za pomocą narzędzia JMH

W prezentacji pokażę jak wykorzystać narzędzie JMH do budowy microbenchmarków testujących wydajność zadanych kawałków kodu. Nabyte umiejętności pozwolą słuchaczom sprawdzić wydajność wybranych fragmentów kodu bez niebezpieczeństwa popełnienia, typowych dla tego typu testowania, błędów związanych z np. wygrzewaniem maszyny wirtualnej czy działalnością garbage collectora.

You like this lecture? Spread the word!

Lecture by

Lecture details

  • In Polish Presented in Polish
  • Workshop