Refaktoryzacja jako przykład zmiany organizacyjnej - case study z NORDEA BANK AB S.A.

"Skrócić czas tworzenia nowej tworzenia nowej funkcjonalności z kilku miesięcy do 30 dni" - to pierwszy cel, który sobie postawiliśmy. Po kilku miesiącach zaprowadził nad nową wersją naszego systemu, refaktoryzacji, eksperymentowania z nowymi technologiami, tworzenia gildii i bliższej współpracy z biznesem.

W trakcie prezentacji przedstawimy drogę oraz kluczowe punkty tej zmiany. W szczególności dowiesz się: 
* Jak definiowaliśmy cele zmiany? 
* Jak identyfikowaliśmy problemy technologiczne i organizacyjne? 
* Jak przekonywaliśmy management do refaktoryzacji? 
* Jak pozyskiwaliśmy kolejne osoby chętne do uczestniczenia w naszej inicjatywie?

You like this lecture? Spread the word!

Lecture by

Lecture details

  • In Polish Presented in Polish
  • Case study